Sieć miast

Magdeburg

Telemann o Magdeburgu
Urodziłem się w Magdeburgu, 14 marca 1681 roku. Mój ojciec, Henryk, był kaznodzieją w tamtejszym kościele pod wezwaniem Ducha Świętego i zmarł w 1685 roku. W niższych klasach uczyłem się tego, czego zazwyczaj tam nauczają, a mianowicie czytania, pisania, katechizmu i trochę łaciny. Jednocześnie zająłem się skrzypcami, fletem i cytrą. Rozweselałem tym sąsiadów, chociaż nawet nie miałem pojęcia o istnieniu nut. W Szkole Staromiejskiej, do której zacząłem uczęszczać w wieku dziesięciu lat, otrzymałem dalsze nauki, najpierw od kantora, Pana Benedictusa Christianiego, w ostatniej klasie od Pana Rektora Antonia Wernera Cuno, a w końcu także od Pana Müllera, Rektora Szkoły Przykatedralnej. Ten ostatni zaszczepił we mnie miłość do niemieckiej poezji. W dziedzinie muzyki w ciągu zaledwie kilku tygodni osiągnąłem tak dużo, że kantor kazał mi zastępować siebie w trakcie lekcji śpiewu, jakkolwiek ci, których miałem uczyć, przewyższali mnie pod każdym względem.“