Sieć miast

Hildesheim

Telemann o Hildesheim
„Po czteroletnim pobycie w Zellerfeld, dyrektor niezwykle popularnego wówczas gimnazjum w Hildesheim, Magister Losius, zapragnął sprowadzić mnie do siebie, na co także uzyskałem zgodę z Magdeburga. Pan Losius zwykł był co roku pisać i wystawiać jeden lub dwa spektakle, w których obok wygłaszanych recytatywów prezentowane były także śpiewane arie - to właśnie do nich miałem komponować muzykę.“