Sieć miast

Żary

Telemann o Żarach
„W 1704 roku zostałem powołany przez Jego Ekscelencję Hrabiego Erdmanna von Promnitz do Żar na stanowisko kapelmistrza. Świetność tego urządzonego po królewsku dworu stanowiła dla mnie zachętę do odważnych przedsięwzięć, szczególnie w dziedzinie muzyki instrumentalnej. Kiedy wspomniany dwór przeniósł się na pół roku do Pszczyny, wielkopańskiej posiadłości Promnitzów na Górnym Śląsku, zarówno tam, jak i w Krakowie poznałem muzykę polską i hanacką w jej prawdziwie barbarzyńskim pięknie.“