Sieć miast

Hamburg

Telemann o Hamburgu
1721 roku, zostałem wybrany na dyrektora chóru i kantora kościoła św. Jana w Hamburgu, a w dniu Archanioła Michała tegoż roku, wprowadzony na to stanowisko. Mniej więcej rok później poprawiono i przywrócono do dawnego blasku opery, które straciły na popularności, a mi powierzono sprawowanie pieczy nad ich muzyką i ich wystawieniem na nowo. W roku 1723 Lipsk powołał mnie na miejsce Pana Jana Kuhnaua, dyrektora muzycznego i kantora. Jednakże miasto Hamburg, przyczyniając się do znacznego polepszenia mojej sytuacji materialnej, spowodowało odrzucenie tamtej propozycji. W roku 1729 wezwano mnie do Rosji, bym zorganizował niemiecki zespół muzyczny (później zmienił się on na romański). Jednakże przyjemne życie w Hamburgu oraz postanowienie, by po czterokrotnej zmianie miejsca pobytu w końcu gdzieś osiąść na stałe, pokonały pragnienie dostąpienia tego niezwykłego zaszczytu. Moja od dawna zamierzona podróz do Paryża, dokąd w poprzednich latach zapraszało mnie kilku tamtejszych wirtuozów, którym spodobało się kilka z moich opublikowanych utworów, doszła do skutku w końcu września 1737 roku i trwała 8 miesięcy. Przyniosła mi niemal powszechny szacunek, któremu towarzyszyły liczne przejawy grzeczności.“