Telemann był w swoich czasach najsłynniejszym niemieckim kompozytorem. 25 czerwca 2017 roku przypada dwustu pięćdziesiąta rocznica jego śmierci. Z uwagi na muzyczno-historyczne znaczenie Telemanna, wydarzenie to znajdzie się w centrum uwagi świata muzycznego, publiczności oraz mediów. Zgodnie z zamysłem Telemanna, który w XVIII-tym wieku utrzymywał godną podziwu siatkę kontaktów, miasta, w których niegdyś działał kompozytor, pragną współpracować poprzez różnorodne wydarzenia w celu godnego uczczenia i należytego uhonorowania Roku Telemanna. Jednocześnie ma to stanowić nawiązanie do obchodzonego w 2017 roku jubileuszu reformacji, gdyż to właśnie Telemann jak nikt inny, poprzez swoje słynne kantaty zreformował i odegrał kluczową rolę w protestanckiej muzyce kościelnej.
Dzięki zaangażowaniu miejscowych instytucji, miasta Magdeburg, Clausthal-Zellerfeld, Hildesheim, Lipsk, Żary i Pszczyna (Polska), Eisenach, Frankfurt nad Menem, jak również Hamburg i Paryż (Francja), na zaproszenie burmistrza Magdeburga Dr.

Lutza Trümpera, połączyły się w „Sieć miast Telemanna“.
Pod wspólnym hasłem „Telemann 2017“ pragną uczcić pamięć muzycznego kosmopolity Georga Philippa Telemanna poprzez koncerty, wystawy, warsztaty, projekty młodzieżowe i inne kreatywne formy imprez, oraz zaprezentować jego postać szerokiej publiczności. Stanowić to będzie jednocześnie nawiązanie do obchodzonego w 2017 roku jubileuszu reformacji, gdyż to właśnie Telemann poprzez swoje słynne kantaty nie tylko zreformował protestancką muzykę kościelną XVIII-tego wieku, ale wyznaczył nowe standardy, również dla swoich przyjaciół Bacha i Handla.
Przebogaty dorobek Telemanna w zakresie muzyki kościelnej, w tym kantaty, pieśni i teksty Lutra, daje możliwość owocnego połączenia w 2017 roku wydarzeń Roku Telemanna oraz jubileuszu reformacji. W ten sposób rok podwójnego jubileuszu ożywi na nowo temat
muzyka i reformacja”.