Sieć miast

Ambasador

W sposób szczególny związane z dziełami Georga Philippa Telemanna znamienite osobowości muzyczne zostały przez międzynarodową sieć miast składającą się z dziesięciu miejsc zamieszkania lub oddziaływania kompozytora: Magdeburg, Clausthal-Zellerfeld, Hildesheim, Lipsk, Żary (Polska), Pszczyna (Polska), Eisenach, Frankfurt nad Menem, Hamburg i Paryż (Francja), powołane na Muzycznych Ambasadorów.
W ten sposób podkreślone zostanie, zwłaszcza w Roku Telemanna 2017, szczególne znaczenie tego kompozytora. Ambasadorzy będą powszechnie podkreślać rolę Telemanna jako najważniejszego niemieckiego kompozytora swoich czasów, pozwolą rozbrzmiewać jego

Dorothee Oberlinger, wielokrotnie nagradzana flecistka (flet prosty) i kierownik Instytutu Muzyki Dawnej przy Mozarteum w Salzburgu (c) Johannes Ritter

muzyce oraz zaprezentują możliwości, jakie jego wszechstronne dzieła oferują współczesnym wykonawcom oraz życiu muzycznemu. Poprzez swoją wiedzę oraz doświadczenie przyczynią się do tego, aby Rok Telemanna przekroczył granice świata muzycznego i oddziaływał na politykę i społeczeństwo, a związanemu z Telemannem dziedzictwu kulturowemu została utorowana droga do wychowania, wykształcenia oraz publicznych debat.
Obok Dorothee Oberlinger, na Ambasadora Telemanna 2017 został powołany skrzypek i dyrygent Reinhard Goebel, planowane jest powołanie przez sieć miast, również na mniejszą skalę, dalszych ambasadorów, w tym także międzynarodowych.

Reinhard Goebel, znawca Telemanna oraz twórca i od 33 lat dyrygent legendarnej Musica Antiqua Köln. (c) Christina Bleier