Sieć miast

Frankfurt am Main

Telemann o Frankfurcie nad Menem
„Nie wiem, co skłoniło mnie do porzucenia tak wykwintnego dworu jak dwór w Eisenach. Wiem tylko, że w tamtym czasie usłyszałem zdanie : „Kto chce pozostać gdzieś na całe życie, ten powinien osiedlić się w jakiejś republice“. Stosując się do tej wskazówki, w 1712 roku przyjąłem powołanie na stanowisko kapelmistrza w kościele Karmelitów Bosych we Frankfurcie nad Menem, chociaż nikogo tam nie znałem. Przyjemna swoboda życia zrekompensowała mi utratę łaskawego władcy i poczciwych wirtuozów. Moje muzykalne obowiązki obejmowały wywiązanie się wobec dworu w Eisenach z niedokończonych jeszcze roczników, skomponowanie pięciu nowych oraz pomnożenie szeregu utworów instrumentalnych, które – obok skomponowanych uprzednio – wykorzystywane były w zapoczątkowanych właśnie wielkich cotygodniowych koncertach w towarzystwie Frauenstein.“