Telemann we Frankfurcie nad Menem

Co łączy Telemanna z Państwa miastem?
Georg Philipp Telemann i Frankfurt nad Menem są niewątpliwie ze sobą związani. W latach 1712-1721 Telemann działał jako kantor oraz miejski dyrektor muzyczny Wolnego Miasta Rzeszy. To tutaj w bezprecedensowy sposób stworzył prężne i do dzisiaj oddziałujące życie muzyczne. Jako kantor kościoła Karmelitów Bosych, a potem także kościoła św. Katarzyny, był odpowiedzialny za komponowanie kantat na niedziele i święta roku kościelnego. Telemann założył Collegium musicum Towarzystwa Frauenstein, z którym dawał regularne koncerty oraz rozpoczął swoją działalność wydawniczą. Aż do śmierci (1767) pozostał obywatelem Miasta Frankfurt, dlatego też również w czasach pobytu w Hamburgu, regularnie dostarczał swoje kompozycje miastu, zamiast uiszczania podatków.