Telemann w Paryżu

Co łączy Telemana z Paryżem?
Francja była zawsze obecna w muzyce i umyśle Telemanna. Słuchając uważnie jego dzieł natrafia się na liczne aluzje i odniesienia do francuskiej muzyki oraz historii Francji.
W 1737 roku Telemann ulega powtarzającym się prośbom środowiska muzycznego z Francji i przybywa do Paryża. Początkowo planowany jest jedynie krótki pobyt, który jednak przedłuża się łącznie do ośmiu miesięcy.
Na okres pobytu Telemanna przypada punkt szczytowy sporu pomiędzy konserwatywnymi „lullistami” (zwolennikamy stylu Lully`ego) i nowoczesnymi zwolennikami stylu Rameau. Wraz z rosnącą pozycją jednego z największych muzycznych geniuszy epoki, Jean-Philippe Rameau, Telemann śledzi z bliska liryczną i muzyczną odnowę wydarzeń scenicznych we Francji. Telemann, zwany przez prasę „Tellement“, mieszka w sercu dzielnicy Marais, u największego ówczesnego budowniczego klawesynów: Antoine Vater. Ma okazję spotkać się z najważniejszymi artystami i kompozytorami działającymi w kręgu królewskiej akademii muzycznej „Académie Royale de Musique“, w teatrze „Théâtre de la Foire Saint-Germain“ oraz „Concert Spirituel“. Do jego nowych francuskich przyjaciół zaliczają się: Guignon, Blavet, Forqueray, Mondonville, Naudot, Bodin de Boismortier, Campra oraz Clérambault. Prawdopodobnym jest, że w tym środowisku spotkał także Jean-Philippe Rameau, jednakże nie a na to wiarygodnych dowodów.
Ważniejszym jest, że w trakcie pobytu w Paryżu Telemann komponuje oraz otrzymuje królewski przywilej wydawania dzieł u Ballarda (wydawcy Lully`ego i Rameau). Stworzył liczne kompozycje, a jego dzieła były przyjmowane z wielkim entuzjazmem. „Skomponowałem również na koncert amatorów: dwa psalmy łacińskie – na dwa głosy z akompaniamentem, do tego liczne koncerty, francuską kantatę zatytułowaną Polyphème, symfonię buffo według modelu Père Barnabas; oraz dałem do druku partytury sześciu triów.“
W jednym ze swych najsłynniejszych dzieł, „Paryskich kwartetach” Telemann uwiecznił swój silny związek z Paryżem. A dla Paryża jest istotnym, że Telemann jest jedynym wielkim kompozytorem, który przybył z Niemiec, aby komponować dla miasta Lully`ego i Rameau.