Sieć miast

Idea

W celu wspólnego przygotowania oraz przeprowadzenia Roku Telemanna 2017 powołana została do życia sieć miast Telemanna. Łączy ona najważniejsze etapy życia Telemanna: Magdeburg, Clausthal-Zellerfeld, Hildesheim, Lipsk, Żary i Pszczyna (Polska), Eisenach, Frankfurt nad Menem, jak również Hamburg i Paryż (Francja). Każde z tych miast wywarło wpływ na rozwój Telemanna, w każdym z nich ten wszechobecny kompozytor oraz organizator wydarzeń muzycznych pozostawił swoje ślady i doprowadził do rozkwitu życia muzycznego. Oddziaływanie Telemanna sięgało jednakże poza obszar danej miejscowości, co powinno również przyświecać działalności sieci miast.
Pod wspólnym hasłem „Telemann 2017“ pragną uczcić pamięć muzycznego kosmopolity Georga Philippa Telemanna poprzez koncerty, wystawy, warsztaty, projekty młodzieżowe i inne kreatywne formy imprez, oraz zaprezentować jego postać szerokiej publiczności. Stanowić to będzie jednocześnie nawiązanie do obchodzonego w 2017 roku jubileuszu reformacji, gdyż to właśnie Telemann poprzez swoje słynne kantaty nie tylko zreformował protestancką muzykę kościelną XVIII wieku, ale wyznaczył nowe standardy, również dla swoich przyjaciół Bacha i Handla.

Imponująca jest rozległa korespondencja Telemanna z europejskimi osobowościami, w szczególności świata muzycznego, kulturalnego i duchowego. W tym właśnie duchu zamierzają współpracować miasta Telemanna, aby uświadomić jego wielorakie europejskie znaczenie.

 
 
Miasta wchodzące w skład sieci:

 

Magdeburg

Clausthal-Zellerfeld

Hildesheim

Lipsk

Żary

Pszczyna

Eisenach

Frankfurt nad Menem

Paryż

Hamburg